Stow Lake Autumn
Stow Lake Autumn • 2014
12" x 12"